logo
We are an amazing agency
The term minimalism is also used to describe a trend in design and architecture where in the subject is reduced to its necessary.
Read More →
KDV Pino | Dagindeling
15405
page-template-default,page,page-id-15405,ajax_updown,page_not_loaded,,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Er wordt de kinderen een vaste dagindeling geboden, zodat ze een herkenbaar dagritme krijgen. Hierdoor weten zij wat zij kunnen verwachten, hetgeen hen een veilig gevoel biedt. 07.00 uur tot 08.30 uur

Kinderen mogen zelf kiezen waarmee zij willen spelen. Dat kan zijn in de blokkenhoek of gewoon aan de tafel met ander speelgoed. De allerkleinsten die nog niet kunnen kiezen, spelen in de box, met een loopfietsje of in een wipstoeltje. Sommige kinderen, die volgens opgave van de ouders nog naar bed moeten, gaan even slapen.

08.30 uur Er wordt gezamenlijk opgeruimd. Het is belangrijk dat de kinderen leren op te ruimen waar zij mee hebben gespeeld. Intussen spreken de leidsters met elkaar over de activiteiten die deze dag zullen plaatsvinden. De kinderen die zindelijk zijn gaan naar de wc en de andere kinderen worden verschoond.

De kinderen krijgen een krentenbol die gezamenlijk in een kring wordt genuttigd. In de kring wordt dan ook gezongen, voorgelezen, naar elkaar geluisterd en elk kind krijgt individuele aandacht. Alle kinderen blijven zitten tot iedereen de krentenbol op heeft, zodat ze leren op elkaar te wachten.

Hierna mogen de kinderen weer vrij spelen. Zij mogen zelf het speelgoed uit de kast nemen. Er wordt wel op gelet dat er afwisseling is van het speelgoed waar een kind mee speelt.

09.30 uur De kinderen ruimen weer zelf op en gaan weer in een kring zitten. Er wordt een rondje fruit (o.a. appel, banaan en mandarijn) verstrekt. Gelijktijdig drinken de leidsters koffie in de groep. Bij mooi weer gaan de kinderen buiten spelen of wordt er een activiteit gedaan, zoals puzzelen, kleuren, verven of kleien.

10.00 uur Rond deze tijd worden de baby´ s volgens het schema van de ouders/ verzorgers uit bed gehaald, verschoond en wordt eventueel fruit of melk gegeven. 10.30 uur Na het ritueel van wc en handen wassen krijgen de kinderen drinken en een koekje. De kinderen mogen daarna weer gaan spelen. 11.30 uur

Er wordt opgeruimd en handen gewassen. Hierna gaan zij gezamenlijk aan tafel zitten om een boterham te eten: de eerste boterham altijd met hartig beleg en het beleg van de tweede boterham mogen ze zelf kiezen. Daarna krijgen ze melk. Ook nu geldt weer dat ze aan tafel blijven zitten tot ieder kind zijn bordje leeg heeft. Voor het naar bed gaan wordt er nog een liedje gezongen.

12.15 uur Na het eten gaan de meeste kinderen even rusten. De oudere kinderen worden gestimuleerd om zichzelf uit te kleden, hetgeen de zelfredzaamheid bevordert. De kinderen die niet meer gaan slapen gaan rustig spelen, lezen of een puzzel maken. De speelruimte wordt schoongemaakt: de tafels, stoelen, boxen, aankleedtafels en toiletten krijgen extra aandacht. Het middagprogramma wordt doorgenomen.

14.30 uur Rond 14:30 uur worden de kinderen uit bed gehaald. Ze gaan naar het toilet of worden verschoond en aangekleed. De oudere kinderen proberen zichzelf aan te kleden.

15.00 uur Wederom gaan de kinderen in een kring zitten en krijgen ze drinken en een koekje.

15.15 uur De kinderen krijgen weer de gelegenheid tot vrij spelen. Bij mooi weer wordt er buiten gespeeld. Ook zijn dit momenten waarop kan worden ingegaan op thema-activiteiten.

16.30 uur Rond deze tijd worden de eerste kinderen weer opgehaald. De leidsters die de hele dag aanwezig zijn geweest en de kinderen hebben geobserveerd spreken met de ouder(s)/verzorger(s) hoe het deze dag is gegaan. Ook wordt er regelmatig, indien de ouders/verzorgen dit wensen, notitie gemaakt in een verslagschriftje dat de ouders/verzorgers hebben meegebracht. Vanaf dit tijdstip wordt ook begonnen met het opwarmen van het eten dat de kinderen hebben meegebracht om in het kinderdagverblijf te nuttigen.

18.00 uurOm 18.00 uur sluit Pino en is het de bedoeling dat alle kinderen zijn opgehaald.

Deze dagindeling geeft een globale indruk over het verloop van een dag in ons kinderdagverblijf. Natuurlijk wijken de tijden wel eens iets af van deze dagindeling, met als uitzondering de openings- en sluitingstijd. In de dagindeling zitten onderdelen van onze pedagogische visie verweven, zodat duidelijk wordt hoe de theorie in praktijk wordt gebracht.