logo
We are an amazing agency
The term minimalism is also used to describe a trend in design and architecture where in the subject is reduced to its necessary.
Read More →
KDV Pino | Pedagogische visie
15403
page-template-default,page,page-id-15403,ajax_updown,page_not_loaded,,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Er is bij kinderdagverblijf Pino bewust gekozen voor kleinschaligheid. Er wordt gewerkt met een groep van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 3 maanden tot 4 jaar. Doordat er sprake is van een verticale groep, leren de jonge en wat oudere kinderen met elkaar om te gaan, ieder in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Het is een verlengstuk van de thuissituatie.

Natuurlijk gelden binnen de groep waarden en normen waarmee de kinderen rekening dienen te houden, Deze normen en waarden zijn er met name op gericht te leren respect te hebben voor elkaar en te leren dat ieder kind uniek is en in zijn waarde moet worden gelaten. Een kind moet zich prettig voelen en vertrouwen krijgen in zijn eigen kunnen. Daardoor zal het kind nieuwe uitdagingen aan durven gaan.

Belangrijk is dat Pino een veilige en vertrouwde omgeving moet worden voor het kind. Pas wanneer dat zo is kan het kind zich ontplooien, zowel individueel als in groepsverband. Wij vinden het belangrijk structuur te bieden aan een kind, door bijvoorbeeld op vaste tijden met elkaar te eten. Door dagelijks vaste momenten in te bouwen wordt een vertrouwd patroon van herkenning gecreeerd. Tijdens de dagelijkse activiteiten houden we rekening met de behoeften en interesses van de kinderen en wat hen bezighoudt. We hebben dus geen vastomlijnde programma

Onze visie is een mengeling van kernpunten uit bestaande visies die ons aanspreken: we scheppen een klimaat waarin elk kind zich geaccepteerd voelt, zodat het zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. We hechten veel belang aan een veilige, stabiele omgeving voor de ontwikkeling van het kind. Daardoor krijgt het kind vertrouwen in zijn omgeving. Dit bevordert het zelfvertrouwen van het kind.

Ook hechten wij veel belang aan creativiteit door middel van zingen, knutselen, verven, kleien en buiten spelen, hetgeen een stimulerende werking heeft op de motorische ontwikkeling. Een kind doet natuurlijk veel nieuwe ervaringen op in het kinderdagverblijf. Ze maken meestal voor het eerst kennis met een andere omgeving dan thuis. We proberen kinderen hierin zo goed mogelijk te begeleiden en zullen daarom ook regelmatig contact hebben met de ouders/verzorgers. Ons voornaamste uitgangspunt is dat de kinderen en hun ouders/verzorgers met veel plezier en met een vertrouwd gevoel naar Kinderdagverblijf Pino komen